rabbi maglev claims molesting family members after 18 isn’t a crime even

להתגרש – חשיפה מתוך הדיונים

מאת יודע דבר

הסיבה שעסקת הטיעון של נפתלי מקלב אינה מסתיימת היא מכיוון שהנפגעות מתנגדות לעסקת הטיעון
עסקת הטיעון שהתקבלה בין עורכי דינו של מקלב לבין הפרקליטות קבעה כי עיקר המעשים עם המתלוננות לאחר נישואיהן נעשו מרצון ובהסכמה.
פרקליטיו של נפתלי מקלב מתעקשים להכניס זאת לעסקת הטיעון על מנת שהמתלוננות יחוייבו בגט
להזכירך המתלוננות הן נשים חרדיות כשאחת מהן משמשת כמורה בסמינר החדש בירושלים
ופרוטוקול שיכתב בו שהמעשים נעשו בהסכמה יחריב עליהן את עולמן והן לא יוכלו יותר להסתובב בציבור.
אם לא תיהיה עסקת טיעון שכזו עד הדיון בהוכחות בבית המשפט יצא הרבה חילול ה’ ומשפחות שלמות יהרסו שכן הבנות יחקרו במשפט על גרסתם ומעשיהם וככל הנראה בית המשפט יקבע במפורש כי הבנות עשו את חלק מהמעשים מרצון ובהסכמה.
בימים האחרונים בכירי פרקליטות המדינה מעורבים והצדדים עושים כל מאמץ להגיע להסדר טיעון מנוסח לתועלת כל הצדדים על מנת שלא להגיע לדיונים בבית המשפט ולמנוע מהמהלך להחריב למתלוננות ובני משפחתן את עולמם.

Leave a Reply

Your email address will not be published.